کمرکمر شما یک شاهکار مهندسی فوق العاده است. قوی، محکم ، تحمل وزن  و در عین حال بسیار انعطاف پذیر با دامنه حرکتی در همه جهات. کمر بین پایین ترین دنده و قسمت بالایی باسن است.

ستون فقرات کمر از 5 مهره استخوانی در قسمت پایینی ستون فقرات بین دنده ها و لگن تشکیل شده است. مهره‌هایی که  ستون فقرات تشکیل می‌دهند توسط دیسک‌هایی که بین هر یک از مهره‌ها قرار گرفته و به عنوان ضربه‌گیر برای استخوان‌های ستون فقرات قرار دارند، محافظت می‌شوند. این دیسک‌ها گرد و مسطح هستند،یک لایه بیرونی سخت ، ماده ژله‌مانندی به نام هسته را احاطه می کند. در مجموع 5 دیسک بین مهره ای بین بدنه های مهره های کمر شما قرار دارند. رباط های ضخیم متصل به مهره ها دیسک را در جای خود نگه می دارند.

مهره های شما در پشت ستون فقرات با مفاصل فاست جفتی به هم متصل می شوند. این مفاصل ثبات را فراهم می کنند و به ستون فقرات شما اجازه می دهند در جهات مختلف حرکت کند.

از 31 جفت اعصاب و ریشه نخاعی، پنج جفت عصب لومبار (L1-L5) و پنج جفت عصب خاجی (S1-S5) از ناحیه لومبار شروع می‌شوند.

کمر به لگن شما متصل می شود و بیشتر وزن بدن شما و همچنین استرس ناشی از بلند کردن و حمل وسایل را تحمل می کند. کمر به سمت جلو خم می شود تا یک انحنای لوردوتیک C شکل ایجاد کند. کمردرد شایعترین علامت ستون فقرات است.