پا

پا

پا یک ساختار پیچیده از استخوان‌ها، مفاصل، رباط‌ها، ماهیچه‌ها و تاندون‌های متعدد است که مسئول حرکات پیچیده راه رفتن و ... ادامه مطلب