بدن انسان به ساختار فیزیکی و عملکردهای بیولوژیکی ارگانیسم انسان اشاره دارد. این مجموعه کاملی از سیستم‌ها، اندام‌ها، بافت‌ها و سلول‌ها است که با هم کار می‌کنند تا زندگی را حفظ کنند و به انسان اجازه می‌دهند با محیط تعامل داشته باشند.

برخی از جنبه های کلیدی بدن انسان عبارتند از: آناتومی – مطالعه ساختار و قسمت های بدن مانند اسکلت، ماهیچه ها، اندام ها و غیره. فیزیولوژی – مطالعه عملکردها و فرآیندهای بدن مانند گردش خون، هضم، تنفس، و غیره سیستم های اندامی – سیستم های مختلف به هم پیوسته ای که عملکردهای خاصی را انجام می دهند، مانند سیستم قلبی عروقی، سیستم تنفسی، سیستم عصبی و غیره. بافت، بافت همبند، بافت اپیتلیال و غیره سلول ها – بلوک های ساختمانی اساسی که بافت ها و اندام های بدن را تشکیل می دهند.

بدن انسان از تریلیون ها سلول تشکیل شده است. به طور کلی، بدن انسان یک سیستم پیچیده و یکپارچه است که به ما امکان زندگی، رشد و تعامل با دنیای اطراف را می دهد. درک ساختار و عملکرد آن یکی از محورهای اصلی زیست شناسی و پزشکی است.

استخواها

استخوان های بدن انسان بدن انسان یک ساختار بیولوژیکی قابل توجه است که از سیستم پیچیده ای از استخوان ها تشکیل شده است که پایه و اساس شکل فیزیکی ما را فراهم می کند. این استخوان‌ها که در مجموع به عنوان سیستم اسکلتی شناخته می‌شوند، به عنوان چارچوبی عمل می‌کنند که ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و رباط‌ها به آن متصل می‌شوند و ما را قادر می‌سازند تا حرکت، حمایت و محافظت از اندام‌های حیاتی خود را داشته باشیم.

سیستم اسکلتی از بیش از 200 استخوان مجزا تشکیل شده است که هر کدام شکل و عملکرد منحصر به فرد خود را دارند. از مهره‌های محکمی که ستون فقرات را تشکیل می‌دهند تا استخوان‌های ظریف دست‌ها و پاها، هر یک از اجزاء نقش مهمی در حفظ وضعیت بدن، تسهیل حرکت و محافظت از ساختارهای داخلی ما دارند.

ماهیچه ها

ماهیچه های بدن انسان ساختارهای پیچیده ای هستند که از فیبرهای عضلانی منفرد تشکیل شده اند که برای ایجاد حرکت منقبض و شل می شوند. بیش از 600 ماهیچه در بدن انسان وجود دارد که هر کدام عملکردها و توانایی های خاصی دارند. عضلات هم مسئول حرکات ارادی مانند راه رفتن و صحبت کردن هستند و هم برای حرکات غیر ارادی مانند ضربان قلب.

لگن

لگن

لَگَن ازاستخوان خاجی،دنبالچه، نشیمنگاهی، تهیگاهی و شرمگاهی تشکیل شده است. استخوان خاجی و دنبالچه، بخشی از ستون فقرات هستندکه با ... ادامه مطلب