یکی از گرایش های اصلی علم توانبخشی، فیزیوتراپی است که هدف نهایی آن بهبود عملکرد، افزایش دامنه حرکت، افزایش قدرت عضلات، انعطاف عضلات، تحمل عضلات، بهبود زندگی فرد، بهبود وضعیت راه رفتن و در نهایت بهبود عملکرد کلی فرد هست. به طور کلی می‌توان گفت هر چیزی که مربوط به حرکت انسان‌ها می‌شود به فیزیوتراپی مرتبط هست و می‌تواند در آن دخالت داشته باشد.

به عبارت دیگر فیزیوتراپی می‌تواند برای بهبود بیماری هایی با زمینه حرکتی، مؤثر واقع شود. پس بیماری‌هایی که از طریق فیزیوتراپی میتوانند بهبود پیدا کنند عبارتند از:

  1. بیماری‌های ارتوپدی
  2. بیماری‌های نورولوژیک
  3. بیماری‌های تنفسی و قلبی
  4. بیماری‌های روماتیسمی و پوستی
  5. مشکلات مرتبط با کف لگن
  6. بیماران نیازمند بستری (پس از بارداری، جراحی و …)
  7. بیماران سوختگی

شاید برایتان سوال باشد که فایده فیزیوتراپی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مهمترین فایده فیزیوتراپی این است که کیفیت زندگی بیمار را بهبود دهد. به عبارت دیگر عملکرد بیمار را تا حد ممکن ارتقاء دهد و دامنه حرکت او را گسترش دهد. در نتیجه کیفیت زندگی فرد بهتر شود.

بنابراین از فواید فیزیوتراپی هم افراد سالم می‌توانند بهره ببرند (برای پیشگیری از آسیب و نگه داشتن خودشان در بالاترین سطح عملکری) و هم افرادی که به نحوی آسیب خاصی داشتند. (برای برگشتن به بالاترین سطح عملکرد و فعالیت خودشان). فراموش نکنید که فیزیوتراپی هم در درمان و هم در پیشگیری از آسیب می‌تواند به شدت کمک کننده باشد. همچنین در پیشگیری از آسیب مجدد، برای افرادی که دچار عارضه و مشکلات خاصی شده‌اند مفید است.